Брояч на думи и характер брояч

Въведете или поставете текста си в полето по-долу:


Резултатът е броят на думите и знаците в текста. Можете също да получите броя на знаците без интервали. Броячът ще ви помогне, ако целта ви е да получите текст, който надхвърля определен брой знаци или думи. Можете също така лесно да проверите дължината на текста, направен от друг човек. Когато поставите или въведете текст в предоставеното поле, веднага ще получите броя на думите и знаците.

Calculaterix.com
Сайтове и калкулатори за всеки ден

Финландия   България   Чехия   Германия   Дания   Естония   Испания   Франция   Гърция   Унгария   Италия   Литва   Латвия   Холандия   Норвегия   Полша   Португалия   Румъния   Словения   Словакия   Швеция   На английски