Брояч на думи и характер брояч

Въведете или поставете текста си в полето по-долу:


Резултатът е броят на думите и знаците в текста. Можете също да получите броя на знаците без интервали. Броячът ще ви помогне, ако целта ви е да получите текст, който надхвърля определен брой знаци или думи. Можете също така лесно да проверите дължината на текста, направен от друг човек. Когато поставите или въведете текст в предоставеното поле, веднага ще получите броя на думите и знаците.


Сайтове и калкулатори за всеки ден:

Валутен калкулатор  |  ИТМ калкулатор  |  Нов ИТМ  |  Калориен калкулатор  |  Вие сте ябълка или круша?  |  Метаболитно тегло  |  Монета флип  |  Тенис точкуване  |  Брояч на думи и характер брояч  |  Средно аритметично