Кредитен калкулатор

Заета сума:

Лихвен процент по заема:

Интервал на изплащане на кредита:

  1 месец
  2 месеца
  3 месеца
  4 месеца
  6 месеца
  12 месеца

Вид заем:

  фиксирани плащания по главницата
  фиксирани плащания

Задайте време за изплащане на заема:

Можете да опитате как се държат заем с фиксирани плащания по главницата и заем с фиксирани плащания. Използвайте различен лихвен процент и различно време за изплащане, за да видите какви са плащанията по заема, главницата и общите лихвени разходи.

Заем, при който плащанията по главницата са фиксирани

Плащанията не са едни и същи през цялото време. Плащате една и съща сума за главницата по заема, но различна сума за лихвите.

Да приемем, че взимате 1000 € заем за две години. Лихвата е 2% и правите годишни плащания. При първото плащане главницата е 500€, а лихвата е 20€. При второ плащане главницата е 500€, а лихвата е 10€. Така че правите плащания: 520 € и 510 €.

Ако лихвеният процент се повиши по време на изплащане, плащанията ще бъдат по-големи поради увеличената лихва. Ако лихвеният процент спадне по време на изплащане, плащанията ще бъдат по-малки поради намалена лихва.

Кредит с фиксирани плащания

Плащанията са едни и същи през цялото време. Нека вземем същия пример като по-горе: двугодишен заем за 1000 € с 2% лихва и годишни плащания. При заем с фиксирани плащания и двете плащания са 515.05€. При заема с фиксирани плащания общият лихвен разход е по-висок. Това е така, защото в началото няма да има толкова много главница.

Ако лихвеният процент се повиши по време на изплащане, времето за изплащане ще бъде по-дълго. Ако лихвеният процент спадне по време на изплащане, времето за изплащане ще бъде по-кратко.