Кредитен калкулатор

Опитайте как се държат различните видове заеми. Използвайте различни лихвени проценти и различни периоди на изплащане на заема, за да видите как плащанията по заема варират. Можете също така да промените лихвения процент по време на периода на изплащане на кредита.

Заета сума:

Лихвен процент по заема:

Интервал на изплащане на кредита:

  1 месец
  2 месеца
  3 месеца
  4 месеца
  6 месеца
  12 месеца

Вид заем:

  равни плащания
  равни плащания по главницата на кредита

Задайте време за изплащане на заема:

Равни плащания по главницата на кредита

Плащанията по кредита са по-големи в началото и по-малки в края. Плащате една и съща сума за главницата на заема, но плащате различни суми за лихва.

Да предположим, че сте взели заем от 1000 BGN за две години. Лихвата е 2% и плащате годишно. През първата година плащането на главницата по кредита е 500 BGN, а лихвата е 20 BGN. През втората година плащането на главницата по кредита е 500 BGN, а лихвата е 10 BGN. Така че правите плащания: 520 BGN и 510 BGN.

Ако лихвеният процент се повиши по време на периода на плащане, плащанията ще бъдат по-големи. Ако лихвеният процент спадне по време на периода на плащане, плащанията ще бъдат по-малки.

Равни плащания

Плащанията са едни и същи през цялото време. Нека вземем същия пример като по-горе: двугодишен заем за 1000 BGN с 2% лихва и годишни плащания. И двете плащания са 515,05 BGN. Общите лихвени разходи са по-високи. Това е така, защото в началото няма да има толкова много плащане по главницата на кредита.