Тенис точкуване

0 0 0  
0 0 0  

Печеля имате нужда:    Тайбрек:    

Можете да именувате играчите, колкото искате. Добавете точки с бутон . Можете да изтриете точки с бутон ако е необходимо. Символите от лявата страна на калкулатора разказват кой преминава. Символите също така посочват коя страна да премине. Например означава, че играчът трябва да служи от дясната страна на собствената си половина.