Вие трябва да попълните две стойности.
% от =  
Пример: 15% от 200 = 30
Вие трябва да попълните две стойности.
Първоначална цена на продукта:
Цената е %
Продажна цена е
Пример: Първоначална цена 60, 20% отстъпка = Продажна цена 48.

Използвайте също примерите по-долу

Колко е % от ?  
Колко % е на
Първи брой е . Втори брой е .
Каква е промяна (увеличаване или намаляване) от първия брой на втория брой?
= Колко процента по-голям или по-малък е вторият номер?
Номер се увеличава с %.  
Номер е намалял с %.  

Сайтове и калкулатори за всеки ден:

Валутен калкулатор  |  ИТМ калкулатор  |  Нов ИТМ  |  Калориен калкулатор  |  Вие сте ябълка или круша?  |  Метаболитно тегло  |  Монета флип  |  Тенис точкуване  |  Брояч на думи и характер брояч  |  Средно аритметично