Средно аритметично

Изчислява се средно аритметично, стандартното отклонение и медиен

Дайте цифрите по-долу. Всяко число в неговия собствен ред (max. 500):Броячът изчислява следното: броене на числа, стандартно отклонение, средно. Освен това получавате номерата, подредени от най-малките до най-големите. Разделете номерата от новия ред. Натиснете бутона 'Изчисли', за да получите резултата. Например, можете лесно да изчислите средната оценка на училищния сертификат. Средната стойност се изчислява чрез сумиране на всички числа и разделяне на резултата от броя на числата. Стандартното отклонение също е полезен индикатор. Той описва колко много се различават от средните стойности.

Calculaterix.com
Сайтове и калкулатори за всеки ден

Финландия   България   Чехия   Германия   Дания   Естония   Испания   Франция   Гърция   Унгария   Италия   Литва   Латвия   Холандия   Норвегия   Полша   Португалия   Румъния   Словения   Словакия   Швеция   На английски