Изчислява се средно аритметично, стандартното отклонение и медиен

Дайте цифрите по-долу. Всяко число в неговия собствен ред (max. 500):Броячът изчислява следното: броене на числа, стандартно отклонение, средно. Освен това получавате номерата, подредени от най-малките до най-големите. Разделете номерата от новия ред. Натиснете бутона 'Изчисли', за да получите резултата. Например, можете лесно да изчислите средната оценка на училищния сертификат. Средната стойност се изчислява чрез сумиране на всички числа и разделяне на резултата от броя на числата. Стандартното отклонение също е полезен индикатор. Той описва колко много се различават от средните стойности.

Как се изчислява средно аритметично?

Средната аритметична стойност се изчислява чрез събиране на числата и разделяне на резултата на броя на числата. Например, нека вземем числата 4, 5, 9 и 10. Сумата от тези числа е 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Получената сума 28 се разделя на броя на числата, т.е. четири. Това дава 28/4 = 7. Следователно средната стойност на числата 4, 5, 9 и 10 е 7.