Лихва за лихва, калкулатор за спестявания

В резултат на калкулатора за спестявания получавате общата сума и възвръщаемостта на вашата инвестиция. Можете да дадете различна сума за първия депозит и за следващите депозити. Ако сумата винаги е една и съща, въведете едни и същи стойности в полетата. Ако желаете, можете да дадете и само първата спестена сума.

Въведете лихвения процент:

Първият депозит:

Колко често след първия депозит:

  месечно
  годишно

Следните депозити:

Общо време:

Лихва за лихва

В калкулатора по-горе крайната сума може да стане много голяма. Това се дължи на ефекта на сложната лихва.

Да приемем, че годишният лихвен процент е 5% и вие правите само първоначална инвестиция от 1000 BGN. Не правите повече инвестиции. След първата година получавате 50 BGN лихва. Спестената сума нараства до 1050 BGN. Следващата година лихвата няма да се плаща върху 1000 BGN, а върху 1050 BGN. Лихвата се изплаща върху натрупаната лихва. Годишната лихва сега е 52,50 BGN. Спестената сума ще бъде 1102,50 BGN.

Ако периодът на спестяване е 20 години, крайната сума ще бъде 2653,30 BGN. Така че сте получили възвръщаемост от 1653,30 BGN за вашата инвестиция от 1000 BGN.

Горното е пример за изчисляване на сложна лихва. Лихвата също може да се изчисли по лесен начин. При този метод не се изчислява лихва върху предварително натрупаната лихва. По този начин се натрупват само 50 BGN лихва годишно. В такъв случай на проста лихва, 20-годишна инвестиция от 1000 BGN при 5% лихва би донесла 50 BGN всяка година, т.е. общо 1000 BGN, а крайната сума ще бъде 2000 BGN.