Монета флип

ЕЗИ

Можете да промените стойностите на монетата. Думата може да съдържа само 12 букви. Можете също така да добавите повече страни към монетата, отколкото само две!


Можете да използвате услугата както обикновено и да получите ЕЗИ или ТУРА. Вероятността за двете опции е еднаква. Можете също да промените стойностите на резултатите. Например, можете директно да използвате стойности за 'плуване', 'филми', ако това са вашите опции. Можете също да увеличите броя на опциите. Дори и тогава вероятността за всяка опция е еднаква. Ако използвате шест варианта и цифри от 1 до 6, сте направили зарове.