Колко % е на ?
Вие трябва да попълните две стойности.
% от  = 
Пример: 15% от 200 = 30

Използвайте също примерите по-долу

Вие трябва да попълните две стойности.
Първоначална цена на продукта:
Цената е %
Продажна цена е
Пример: Първоначална цена 60, 20% отстъпка = Продажна цена 48.
Колко е % от ?
Първи брой е . Втори брой е .
Каква е промяна (увеличаване или намаляване) от първия брой на втория брой?
= Колко процента по-голям или по-малък е вторият номер?
Номер се увеличава с %.
Номер е намалял с %.